این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > تابلوی اعلانات >
.: تابلوی اعلانات


  
اطلاعیه ویژه : پژوهشگران گرامی

 

 

عنوان مقاله(یک عبارت  مختصر جامع و توصیف کننده محتوای مقاله در حداکثر 16 کلمه )

 

نام و نام خانوادگی نویسنده اول[1]،نام و نام خانوادگی نویسنده دوم ، نام و نام خانوادگی سایر نویسندگان

(نام نویسنده مسئول با عدد 1 مشخص شود)

درجۀ علمی و نام دانشگاه یا موسسه نویسنده اول (قلم بی ‌نازنین اندازه pt 10)؛آدرس پست الکترونیکی نویسنده اول (قلم تایمز اندازهpt9)

درجۀ علمی و نام دانشگاه یا موسسه نویسنده دوم  (قلم بی ‌نازنین اندازه pt 10)؛ آدرس پست الکترونیکی نویسنده دوم (قلم تایمز اندازهpt9)

…….

 

چکیده

آیین نگارشی که در اختیار است با رعایت اصول نگارش مورد نظر کنفرانس تهیه گردیده است و توصیه می‌گردد از کپی آن به عنوان یک نمونه آماده و مناسب برای قالب بندی مقاله بهره برداری شود(حتما" مقاله نهایی خود را جز به جز  copy  کرده و در همین نمونه paste  بنمائید).فایل الکترونیکی مجموعه مقالات کنفرانس مستقيماً از فايل ورد مقالات- که نويسندگان محترم تهيه می‌کنند- ايجاد می‌شود. لذا تأکید می‌گردد مقالاتی که به صورت کامل آئين نگارش را رعايت ننموده باشند، اولويت پيگيری و اعمال فرآيند داوری را از دست خواهند داد. از نويسندگان محترم دعوت می‌شود که دستورالعمل حاضر را در هنگام تهيه چکیده مقاله دقيقاٌ رعايت نمايند.

چکيده بايد شامل اطلاعات مفید بوده و خود توضیح باشد. موضوع و هدف مقاله را به اختصار بیان کند. داده­های مهم را نشان دهد و به نتایج و یافته­های برجسته اشاره کند. از علائم اختصاری پرهیز شود. ذکر سابقه و اهميت موضوع در اين قسمت لازم نيست.تعداد کلمات در چکیده بین 150 الی 200 می باشد

 

کلمات کلیدی: کلمات کليدی مقاله باید بین4 تا 8 کلمه باشد.

 

1. مقدمه

مقدمه شامل تعريف روشن مسئله، تاريخچه علمی مربوط به موضوع مقاله و رهیافت یا حل پیشنهادی مي‌باشد. مقدمه باید برای محققین اغلب رشته­های علمی قابل فهم باشد. مقاله باید دارای مقدمۀ روشن و دقیق باشد چنانکه خواننده را برای ورود به مبحث اصلی آماده سازد. بیان پیشینۀ تحقیق از دیگر شرایط مقاله است.

مقاله کامل،به ترتیب شامل اين بخش­ها می‌باشد: 1- عنوان مقاله،2- اسم يا اسامی نويسندگان و عناوين علمی آنها و نام مؤسسه و آدرس الکترونيکی نويسندگان،3- چکيده،4- کلمات کليدی، 5- مقدمه،  6- متن یا بدنه اصلی مقاله، 7- نتيجه‌گيری8- مراجع،9- پيوست در صورت نياز

فقط عناوین بخش‌­های مقدمه، متن اصلی و نتیجه­گیری(و زیربخش­های آنها در صورت وجود) باید شماره­گذاری شوند.

 

2. متن یا بدنه اصلی مقالات

متن یا بدنه اصلی هر مقاله باید مطابق با ماهيت آن توسط نويسنده يا نويسندگان تقسيم‌بندی مناسب گردد. در متن اصلی مقاله باید موضوع به طور روشن تحلیل شود.

 

2-1. مشخصات کلی

مقالات باید روی صفحه  A4مطابق  آئين نگارش حاضر با نرم افزار متن نویس وردword 2007-2010و یک ستونی تايپ شوند.

مقاله باید حداکثر 15 صفحه، هر صفحه در 23 سطر، طول سطرها 15 سانتی‌متر و فاصله بین سطرها 1 سانتی‌متر تنظیم شود. قلم مقالات در سراسر متن فارسی بی­نازنين سایز12B Nazanin 12) )است.

اندازه حروف در نام نویسنده یا نویسندگان مقاله pt12 پررنگ،در عنوان علمی و نام دانشگاه نویسندگانpt10 ايتاليک،در نشانی الکترونیکی نویسندگانpt9 ایتالیک، درکلمه چکیده pt12 پررنگ،در متن چکیده مقاله pt11 ایتالیک، در عنوان واژه‌های کلیدی pt12 پررنگ ودر اصل واژه‌های کلیدیpt12 انتخاب شود.

 

2-2. جدول­ها، شکل­ها، دیاگرام‌ها و عکس­ها

کليه شکل­ها، جدول­ها، دياگرام­ها و عکس­ها در درون متن هر جا که لازم باشد آورده شود. تمامی این موارد بايد به ترتيب با عدد و بدون استفاده از پرانتز شماره گذاری شوند و دارای توضیح مرتبط باشند. شکل­ها، دیاگرام‌ها و عکس­ها بايد زيرنويس و جدول­ها بايد بالانويس داشته باشد. اعداد، حروف و علائم آنها بايد خوانا و قابل رؤيت باشد. زیرنویس‌‌ها و بالانویس‌‌ها با اندازه حروف pt11 و وسط چین تايپ شود.

 

2-3.  نتایج و بحث روی نتایج

نتایج باید واضح و روشن ابتدا تشریح و سپس بحث و تفسیر شوند. وقتی نتایج، یافته­های کار نویسنده را توصیف می­کنند باید در زمان گذشته و وقتی یافته­های منتشر شده قبلی را بیان می­کنند باید در زمان حال نوشته شوند. در تشریح نتایج غالبا نباید به کار­های انجام شده قبلی ارجاع داده شود. اما در بحث و تفسیر نتایج باید یافته­ها را با نتایج حاصل از مطالعات گذشته مقایسه نمود. نتیجه نهایی باید در چند خط در بخش نتیجه­گیری بیان شود.

 

 

3. نتیجه­گیری

 

در بخش نتيجه‌گيری بايد نتايج مهم مقاله بطور مختصر ارائه گردند.

 

 

 

 

 

 

 

مراجع

در بخش مراجع لازم است مشخصات منابع اشاره شده در متن بر حسب ترتيب مراجعه آنها آورده شود. منابع به صورت الفبایی و با شماره تنظیم گردد. تأکید می‌شود به جز مراجع نامبرده شده در متن، مرجع ديگری در بخش مراجع نوشته نشود. ارجاعات متن باید داخل کمانک به ترتیب نام نویسنده، سال و صفحه ذکر شود؛ مثال: (زرین‌کوب، 1372: 254). منابع پایانی باید به ترتیب زیر ذکر شود.

الف- کتاب

نام‌خانوادگی (نام اشهر)، نام، سال انتشار (درون کمانک)، نام کتاب (Bold شود)، نام مترجم یا مصحح، شهر محل نشر: نام ناشر، نوبت چاپ

ب- نشریه

نام خانوادگی (نام اشهر)، نام، سال انتشار (درون کمانک)، عنوان مقاله (درون گیومه) نام نشریه (Bold شود)، شماره دوره، صفحات مقاله (از ص تا ص)

ج- مجموعه مقالات

نام خانوادگی، نام، سال انتشار (درون کمانک)، عنوان مقاله (درون گیومه)، نام گردآورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقالات (Bold شود)، محل نشر، نام ناشر، شماره صفحات مقاله (از ص تا ص)

د- پایگاه‌های اینترنتی

نام خانوادگی، نام (آخرین تاریخ)، عنوان موضوع (درون گیومه)، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک

ه- لوح فشرده

نام خانوادگی، نام، سال انتشار (درون کمانک)، عنوان (درون گیومه)، نام لوح فشرده (Bold شود)، محل نشر: نام ناشر.

پيوست

در صورت نياز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 [1] نویسنده مسئول