این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم


مهلت ارسال چكيده و اصل مقالات
22 بهمن 1394
اعلام نتايج داوري مقالات
15 اسفند 1394
مهلت ثبت نام
15 تا 25 اسفند 1394
تاريخ برگزاري همايش
22 ارديبهشت 1395