این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

هماهنگی جهت اسکان پژوهشگران

با توجه به درخواست پژوهشگران گرامی، امكانات لازم جهت اسکان مهمانان و پژوهشگران تدارک دیده شده است.


ادامه مطلب1395/02/13

فهرست عناوين مقالات برگزيده شده در نخستين همايش ملي ادبيات غنايي

پژوهشگران گرامي، فهرست عناوين مقالات برگزيده شده در بخش ارائه شفاهي، نخستين همايش ملي ادبيات غنايي
را از سربرگ اطلاع رساني بخش فايل ها دريافت نماييد.


ادامه مطلب1395/02/12

فهرست عناوين مقالات برگزيده شده پوستر در نخستين همايش ملي ادبيات غنايي

پژوهشگران گرامي، فهرست عناوين مقالات برگزيده شده در بخش پوستر، نخستين همايش ملي ادبيات غنايي را از سربرگ اطلاع رساني بخش فايل ها دريافت نماييد.


ادامه مطلب1395/02/12

سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري به جمع حاميان همايش ملي ادبيات غنايي پيوست

سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري حمایت رسمی خود را از همایش ملی ادبیات غنایی اعلام کرد


ادامه مطلب1395/02/11

صفحه اولصفحه قبل234صفحه بعدصفحه آخر