این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| راه ارتباطی > پیشنهادات >
.: پیشنهاداتتاييديه : تشخيص عامل غير انساني

آخرین پیشنهادات دریافتی :
ارسال گواهی پذیرش مقاله زودتر از برگزاری همایش
با سلام آیا امکان ارسال گواهی پذیرش مقاله زودتر از برگزاری همایش می باشد؟ متشکرم

پاسخ : با سلام .گواهی مقالات در روز همایش قابل ارایه می باشد

.: بازگشت