این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| راه ارتباطی > پیشنهادات >
.: پیشنهاداتتاييديه : تشخيص عامل غير انساني

آخرین پیشنهادات دریافتی :
لینک فعالسازی
سامانۀ شمابرای ارسال لینک فعالسازی جهت ارسال مقاله ها مشکل دارد.لینک فعالسازی را ارسال نمی کندحتی پس از انجام تنظیماتی که در سایت گفته شده. لطفا رسیدگی کنید چون خیلی وقت را می گیرد و اعصاب را خورد می نماید با تشکر

پاسخ : با سلام.باعرض پوزش،سریعا پیگیری خواهد شد.

.: بازگشت