این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| راه ارتباطی > پیشنهادات >
.: پیشنهاداتتاييديه : تشخيص عامل غير انساني

آخرین پیشنهادات دریافتی :
درخواست
سلام امکان شرکت غیر حضوری در همایش با ارسال مقاله وجود دارد هزینه همایش چه میزان می باشد

پاسخ : با سلام.هزینه ها در بخش ثبت نام و منو کاربران مشخص شده است

.: بازگشت