این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

کارگاه آموزشی آشنایی با اسطوره در متون غنایی

1395/02/22
دکتر بهار مختاریان
ظرفیت 50 نفر

بازگشت